Dobrej Wróżki 47 Rybienko Nowe,
07-200 Wyszków, Polska
Tel. 695 185 360
E-mail: wycinki.drzew@wp.pl

WYWROTKA DO 3,5 T

Wykonujemy następujące usługi wywrotką :
 • Dowóz piachu, kruszywa i kamienia na plac budowy.
 • Wywóz gruzu i pozostałości po rozebranych lub wyburzonych budynkach.
 • Wywóz mas ziemnych - ziemi z wykopów pod fundamenty, niwelacjach terenu.
 • W zimie natomiast wywóz zalegającego śniegu oraz odśnieżanie parkingów i ulic koparko-ładowarką.
 • Odbiór mas zielonych trawy np. po koszeniu osiedli.
 • Transport węgla ( workowany i luzem ).
 • Transport żwiru do betonu i drenaży ogrodów.
 • Przywóz materiałów sypkich ( piach, ziemia itd. ).
 • Dowóz kruszywa pod kostkę brukową.
 • Przywóz ziemi do ogrodu.
 • Wywóz liści.
 • Odbiór mas zielonych z koszenia i oczyszczania terenów zielonych pod nowe inwestycje (trawy, chwasty, krzewy, korony drzew itp.).