Dobrej Wróżki 47 Rybienko Nowe,
07-200 Wyszków, Polska
Tel. 695 185 360
E-mail: wycinki.drzew@wp.pl

Usuwanie pni, karp, korzeni; frezowanie pni, likwidacja karp

Frezowanie jest najlepszą metodą pozwalającą pozbyć się pnia drzewa. Metoda ta jest bardzo korzystna ze względu na szybki czas realizacji oraz likwidacji pnia co pozwala uniknąć wysokich kosztów. Frezowanie karp wykonujemy do 25-30cm poniżej poziomu gruntu. Po frezowaniu na terenie można zasiać trawnik, położyć chodnik lub posadzić inne drzewo.https://youtu.be/w3-FMZMrLoM